logo
logo
Informacje og贸lne » Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnegoZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, i偶:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o., ul. Weso艂a 7, 62-200 Gniezno


2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - iod@mpk.gniezno.pl


3) monitoring stosowany jest celu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegaj膮cego na zapewnieniu bezpiecze艅stwa oraz ochrony osób i mienia – podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust.1 pkt f RODO;


4) zapisy z monitoringu przechowywane b臋d膮 w okresie nie d艂u偶szym ni偶 30 dni. Okres przetwarzania danych osobowych mo偶e zosta膰 ka偶dorazowo przed艂u偶ony o okres przedawnienia roszcze艅, je偶eli przetwarzanie danych osobowych b臋dzie niezb臋dne dla dochodzenia ewentualnych roszcze艅 lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;


5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog膮 by膰 podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi na rzecz Administratora w zakresie ubezpieczenia lub innym podmiotom bior膮cym udzia艂 w dochodzeniu ewentualnych roszcze艅 lub obronie przed takimi roszczeniami przez Administratora. Dane osobowe zarejestrowane w systemie monitoringu mog膮 by膰 tak偶e przekazywane uprawnionym organom, na podstawie i w zakresie okre艣lonym przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawa;


6) przebywanie w obszarze rejestrowania obrazu przez urz膮dzenia Administratora wi膮偶e si臋 z podaniem danych osobowych;


7) dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegaj膮 procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;


8) przys艂uguje Pani/Panu prawo dost臋pu do swoich danych oraz prawo  偶膮dania ich sprostowania, usuni臋cia, b膮d藕 ograniczenia przetwarzania, przys艂uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych.

Autor : Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zredagowa艂(a) : Alicja 艁yskawa
Data wprowadzenia : 2018-09-05 11:30:54
Data ostatniej modyfikacji : 2019-09-27 09:07:16
Liczba wy艣wietle艅 : 620

Redaktor  Data modyfikacji 
Alicja 艁yskawa  05.09.2018 11:30poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 490906