logo
logo
Informacje og├│lne » Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna dla monitoringu w autobusachKlauzula informacyjna dotycz─ůca przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego autobusów komunikacji miejskiej MPK Sp. z o. o. w Gnie┼║nie


Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, ┼╝e:  • Administratorem danych osób przebywaj─ůcych w autobusie i w obszarze na zewn─ůtrz autobusu obj─Ötym rejestracj─ů obrazu, przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego autobusów jest Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Gnie┼║nie (dalej: Administrator), z siedzib─ů w Gnie┼║nie, przy ul. Weso┼éej 7, 62-200 Gniezno

  • dane kontaktowe: we wszelkich sprawach dotycz─ůcych przetwarzania danych osobowych przez Administratora mog─ů si─Ö Pa┼ästwo kontaktowa─ç z Inspektorem Ochrony Danych MPK Sp. z o. o. w Gnie┼║nie, pod adresem e-mail: iod@mpk.gniezno.pl lub drog─ů poczty tradycyjnej na adres: MPK Sp z o. o., ul. Weso┼éa 7, 62-200 Gniezno (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych)

  • cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych: dane osobowe zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego autobusu, w tym w szczególno┼Ťci wizerunki osób, przetwarzane s─ů przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegaj─ůcego na zapewnieniu bezpiecze┼ästwa oraz ochrony osób i mienia – podstawa prawna przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 pkt f RODO)

  • okres, przez który dane b─Öd─ů przechowywane: Pa┼ästwa dane osobowe, w postaci wizerunku, b─Öd─ů przetwarzane przez Administratora w okresie nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 30 dni. Okres przetwarzania danych osobowych mo┼╝e zosta─ç ka┼╝dorazowo przed┼éu┼╝ony o okres przedawnienia roszcze┼ä, je┼╝eli przetwarzanie danych osobowych b─Ödzie niezb─Ödne dla dochodzenia ewentualnych roszcze┼ä lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora

  • odbiorcy danych: dane osobowe mog─ů by─ç przekazywane podmiotom ┼Ťwiadcz─ůcym us┼éugi na rzecz Administratora w zakresie ubezpieczenia lub innym podmiotom bior─ůcym udzia┼é
    w dochodzeniu ewentualnych roszcze┼ä lub obronie przed takimi roszczeniami przez Administratora. Dane osobowe zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego autobusu mog─ů by─ç tak┼╝e przekazywane uprawnionym organom, na podstawie i w zakresie okre┼Ťlonym przez obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa

  • przebywanie w obszarze rejestrowania obrazu przez urz─ůdzenia Administratora zamontowane w autobusie, wi─ů┼╝e si─Ö z podaniem danych osobowych

  • dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego autobusów nie podlegaj─ů procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu

  • prawa osób, której dane dotycz─ů: przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo dost─Öpu do swoich danych oraz prawo  ┼╝─ůdania ich sprostowania, usuni─Öcia, b─ůd┼║ ograniczenia przetwarzania, przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj─ůcego si─Ö ochron─ů danych osobowych


 

Autor : Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zredagowa┼é(a) : Alicja ┼üyskawa
Data wprowadzenia : 2018-09-04 13:20:32
Data ostatniej modyfikacji : 2019-09-27 09:07:53
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 678

Redaktor  Data modyfikacji 
Alicja ┼üyskawa  05.09.2018 11:20poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  04.09.2018 13:20poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 490874