logo
logo
Informacje og├│lne » Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna dla os├│b kandydat├│w do pracy w MPK Sp. z o. o. w Gnie┼║nieKlauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:


 


Informacja dla kandydatów o zakresie przetwarzania danych osobowych:


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) informujemy, ┼╝e: • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o., ul. Weso┼éa 7, 62-200 Gniezno.

 • Mo┼╝e Pani/Pan w ka┼╝dej chwili skontaktowa─ç si─Ö z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o., ul. Weso┼éa 7, 62-200 Gniezno oraz e-mail: iod@mpk.gniezno.pl

 • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1b─Öd─ů przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego post─Öpowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która mo┼╝e zosta─ç odwo┼éana w dowolnym czasie.

 • Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Gnie┼║nie b─Ödzie przetwarza┼éo Pani/Pana dane osobowe, tak┼╝e w kolejnych naborach pracowników je┼╝eli wyra┼╝─ů Pa┼ästwo na to zgod─Ö4, która mo┼╝e zosta─ç odwo┼éana w dowolnym czasie.

 • Je┼╝eli w dokumentach zawarte s─ů dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna b─Ödzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie5, która mo┼╝e zosta─ç odwo┼éana w dowolnym czasie.

  1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporz─ůdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi─ůzanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);


  2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pó┼║n. zm.) (dalej: RODO);


  3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;


  4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;


  5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  • Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym b─Öd─ů przechowywane do zako┼äczenia procesu rekrutacji.

  • W przypadku wyra┼╝enia przez Pani─ů/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przysz┼éych rekrutacji, Pani/Pana dane b─Öd─ů wykorzystywane przez okres 1 roku.

  • Pa┼ästwa dane osobowe mog─ů by─ç przekazane wy┼é─ůcznie podmiotom, które uprawnione s─ů do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mog─ů by─ç one ujawnione podmiotom, z którymi MPK Sp. z o. o. zawar┼é umow─Ö na ┼Ťwiadczenie us┼éug serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

  • Ma Pani/Pan prawo dost─Öpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usuni─Öcia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, je┼╝eli uzna Pani/Pan, ┼╝e przetwarzanie danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych osobowych.

  • Podanie przez Pani─ů/Pana danych osobowych w zakresie wynikaj─ůcym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezb─Ödne, aby uczestniczy─ç w post─Öpowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pani─ů/Pana innych danych jest dobrowolne.

  • Wyra┼╝enie przez Pani─ů/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji jest niezb─Ödne do jej przyj─Öcia i rozpatrzenia (zgoda nr 1). Wyra┼╝enie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w przysz┼éych rekrutacjach (zgoda nr 2) nie jest obowi─ůzkowe, je┼╝eli nie zostanie wyra┼╝ona, nie b─Ödziemy przetwarza─ç Pani/Pana danych w przysz┼éych procesach rekrutacyjnych.

  • Pani/Pana dane nie b─Öd─ů w procesie rekrutacji przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równie┼╝ w formie profilowania.


   


  Zgoda nr 1. Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji. Mo┼╝e Pani/Pan w tym zakresie skorzysta─ç z poni┼╝szej klauzuli:


  „Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o., ul. Weso┼éa 7, 62 – 200 Gniezno, w celu realizacji procesu rekrutacji. Przekazane dane mog─ů obejmowa─ç szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.”


   


  .......................................................


  Podpis kandydata do pracy


  Zgoda nr 2. Je┼╝eli chce Pani/Pan, aby┼Ťmy rozpatrywali Pani/Pana kandydatur─Ö tak┼╝e
  w przysz┼éych rekrutacjach, prosimy o wyra┼╝enie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego o┼Ťwiadczenia np. o poni┼╝szej tre┼Ťci:


  „Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o., ul. Weso┼éa 7, 62 – 200 Gniezno, w celu realizacji przysz┼éych procesów rekrutacyjnych. Przekazane dane mog─ů obejmowa─ç szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.”


   


  .......................................................


  Podpis kandydata do pracy
 

Autor : Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zredagowa┼é(a) : Alicja ┼üyskawa
Data wprowadzenia : 2018-09-04 14:11:58
Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-03 12:11:48
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 561

Redaktor  Data modyfikacji 
Alicja ┼üyskawa  03.03.2020 10:20poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  03.03.2020 10:09poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  27.09.2019 09:07poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  23.10.2018 09:57poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  04.09.2018 14:11poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 490911