logo
logo
Organy Sp贸艂ki i ich kompetencje » Zgromadzenie Wsp贸lnik贸w
Zgromadzenie Wsp贸lnik贸wDo wy艂膮cznej kompetencji Zgromadzenia Wsp贸lnik贸w nale偶y:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarz膮du Sp贸艂ki, bilansu, rachunku zysk贸w i strat za ubieg艂y rok obrachunkowy,

 2. udzielanie w艂adzom Sp贸艂ki absolutorium z wykonania przez nie obowi膮zk贸w,

 3. podj臋cie uchwa艂y o podziale zysk贸w lub sposobie pokrycia strat,

 4. powo艂ywanie i odwo艂ywanie cz艂onk贸w Rady Nadzorczej,

 5. decydowanie o przyst膮pieniu do innej sp贸艂ki, organizacji gospodarczej oraz wyst膮pieniu z niej,

 6. zatwierdzanie regulaminu Zarz膮du, uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wsp贸lnik贸w,

 7. podj臋cie uchwa艂y o zbyciu i oddaniu w zastaw udzia艂贸w,

 8. postanowienie co do dalszego istnienia Sp贸艂ki w przypadku, gdyby straty przekroczy艂y sum臋 kapita艂u zapasowego i kapita艂贸w rezerwowych oraz po艂owy kapita艂u zak艂adowego,

 9. tworzenie funduszy Sp贸艂ki, w tym funduszy celowych i rezerwowych,

 10. zbycie lub nabycie nieruchomo艣ci,

 11. okre艣lenie zasad wynagradzania cz艂onk贸w Rady Nadzorczej,

 12. ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarz膮du oraz na jego wniosek – wynagradzania Zast臋pcy Prezesa Zarz膮du,

 13. zbycie lub wydzier偶awienie przedsi臋biorstwa lub ustanowienie na nim ograniczonych praw rzeczowych,

 14. podwy偶szenie lub obni偶enie kapita艂u zak艂adowego,

 15. zmiany umowy Sp贸艂ki,

 16. po艂膮czenie lub rozwi膮zanie Sp贸艂ki oraz utworzenie nowej Sp贸艂ki,

 17. obj臋cie albo nabycie akcji, udzia艂贸w innej Sp贸艂ki,

 18. zbycie nabytych lub obj臋tych udzia艂贸w, akcji innej sp贸艂ki za zgod膮 Zarz膮du Sp贸艂ki na warunkach
  i w trybie okre艣lonych uchwa艂膮 Zgromadzenia Wsp贸lnik贸w,

 19. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarz膮d, Rad臋 Nadzorcz膮 lub wsp贸lnik贸w do porz膮dku obrad.


Kompetencje Zgromadzenia Wsp贸lnik贸w wykonuje Prezydent Miasta Gniezna.Autor : Micha艂 Bernaciak
Zredagowa艂(a) : Donata Dobrzycka-Kia艂ka
Data wprowadzenia : 2004-05-10 10:22:50
Data ostatniej modyfikacji : 2004-05-10 10:22:50
Liczba wy艣wietle艅 : 2273

Redaktor  Data modyfikacji 
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  10.05.2004 10:16poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  10.05.2004 09:40poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  10.05.2004 09:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 490909