logo
logo
Informacje og├│lne » Ochrona danych osobowych
Obowi─ůzek informacyjny
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y


Obowi─ůzek informacyjny – ochrona danych osobowych w Miejskim Przedsi─Öbiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Gnie┼║nie


Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Gnie┼║nie w pe┼éni respektuje i szanuje prawo do ochrony danych klientów publicznego transportu zbiorowego, pracowników i kontrahentów. W zwi─ůzku z tym przedstawiamy Pa┼ästwu najwa┼╝niejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonuj─ůce w MPK Sp. z o. o. w Gnie┼║nie.


 Administrator danych osobowych


Zgodnie z art. 13 i art. 14  ogólnego Rozporz─ůdzenia  o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO informujemy, i┼╝ Administratorem Pa┼ästwa danych osobowych jest Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o., ul. Weso┼éa 7, 62-200 Gniezno


Zawsze przed rozpocz─Öciem czynno┼Ťci przetwarzania danych osobowych, MPK Sp. z o. o. w Gnie┼║nie identyfikuje cel i podstaw─Ö prawn─ů przetwarzania oraz okre┼Ťla okres przechowywania danych.


Przetwarzanie danych osobowych


Pa┼ästwa dane mog─ů by─ç przetwarzane: • na podstawie uzyskanej od Pa┼ästwa zgody (art.6 ust.1 lit.a);

 • ze wzgl─Ödu na realizacj─Ö umowy, która wi─ů┼╝e Pa┼ästwa z Administratorem lub dzia┼éania niezb─Ödne do jej zawarcia (art. 6 ust.1 lit.b);

 • ze wzgl─Ödu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit.c);

 • gdy przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e);


Podane dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w celach:


- wykonania umowy kupna-sprzeda┼╝y b─ůd┼║ us┼éugi - przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania umowy, a┼╝ do czasu zako┼äczenia umowy;


- finansowo-ksi─Ögowych - przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania przepisów prawa podatkowego;


- obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszcze┼ä - do czasu wyga┼Ťni─Öcia okresu roszcze┼ä;


- prowadzenia procesów reklamacyjnych.


Je┼╝eli jeste┼Ť naszym klientem


Pa┼ästwa dane osobowe s─ů nam potrzebne, by realizowa─ç umow─Ö jak─ů Pa┼ästwo zawieraj─ů z MPK Sp. z o. o. w Gnie┼║nie korzystaj─ůc z publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez MPK Sp.z o. o. w Gnie┼║nie (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit b), wykorzystujemy je do: • weryfikacji uprawnienia przyznania ulgi – do momentu wyga┼Ťni─Öcia ulgi;

 • weryfikacji dokumentu przewozu (bilety i uprawnienia do ulg/zwolnie┼ä) – przez okres, po którym przedawniaj─ů si─Ö roszczenia wynikaj─ůce z umowy (zwykle 10 lat);

 • obs┼éugi reklamacji od op┼éat dodatkowych – do momentu zako┼äczenia obs┼éugi reklamacji
  a nast─Öpnie przez okres, po którym przedawniaj─ů si─Ö roszczenia wynikaj─ůce z przepisów prawa zwykle 10 lat).


Pa┼ästwa dane osobowe mog─ů by─ç przetwarzane równie┼╝ ze wzgl─Ödu na wymagania prawne ci─ů┼╝─ůce na MPK Sp. z o. o. w Gnie┼║nie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu: • obs┼éugi reklamacji, a tak┼╝e skarg i wniosków, b─Öd─ů one przetwarzane do momentu zako┼äczenia post─Öpowania, a nast─Öpnie przez okres, po którym przedawniaj─ů si─Ö roszczenia wynikaj─ůce
  z przepisów prawa (zwykle 10 lat).


Z uwagi na konieczno┼Ť─ç zapewnienia prawid┼éowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodno┼Ťci z prawem, Pa┼ästwa dane osobowe  mog─ů zosta─ç przekazane takim podmiotom jak: Urz─ůd Miejski Gniezno i jego jednostki organizacyjne oraz uprawnionym podmiotom, takim jak S─ůd, Prokuratura, Policja, na ich uzasadniony wniosek.


Prawa osób, których dane dotycz─ů


Mo┼╝ecie Pa┼ästwo adresowa─ç do nas wnioski zawieraj─ůce ┼╝─ůdania o realizacj─Ö przys┼éuguj─ůcych Pa┼ästwu praw. Prawa te dotycz─ů w szczególno┼Ťci: • dost─Öpu do danych osobowych;

 • sprostowania ich;

 • usuni─Öcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);

 • ograniczenia przetwarzania;

 • przenoszenia danych osobowych;

 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.


Wniosek mo┼╝e by─ç przes┼éany poczt─ů lub mailowo. Je┼╝eli realizacja wniosku b─Ödzie trwa┼éa d┼éu┼╝ej ni┼╝ miesi─ůc – o przed┼éu┼╝eniu terminu udzielenia odpowiedzi zostan─ů Pa┼ästwo poinformowani odr─Öbnym pismem/wiadomo┼Ťci─ů (ewentualne przed┼éu┼╝enie jest mo┼╝liwe z uwagi na z┼éo┼╝ono┼Ť─ç ┼╝─ůdania lub liczb─Ö z┼éo┼╝onych wniosków).


Je┼╝eli wniosek nie pozwala na Pa┼ästwa jednoznaczn─ů identyfikacj─Ö lub jest niejasny – w terminie jednego miesi─ůca od wp┼éywu wniosku, skierujemy do Pa┼ästwa pro┼Ťb─Ö o jego uzupe┼énienie.


Je┼╝eli wniosek zostanie z┼éo┼╝ony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja b─Ödzie w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci prowadzona równie┼╝ w tej formie. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostan─ů Pa┼ästwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


Rozpatrzenie wniosku jest wolne od op┼éat. Je┼╝eli jednak ┼╝─ůdanie jest nieuzasadnione lub cz─Östo powtarzane, Administrator mo┼╝e na┼éo┼╝y─ç uzasadnion─ů op┼éat─Ö, uwzgl─Ödniaj─ůc─ů rozs─ůdne koszty administracyjne zwi─ůzane z rozpatrzeniem wniosku, komunikacj─ů lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji albo odmówi─ç rozpoznania wniosku.


Dodatkowo, w przypadku wyst─ůpienia naruszenia ochrony danych osobowych, których skutki mog─ů Pa┼ästwa dotyczy─ç, zostan─ů Pa┼ästwo o tym poinformowani.


Inspektor Ochrony Danych Osobowych


W Miejskim Przedsi─Öbiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Gnie┼║nie powo┼éano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który weryfikuje prawid┼éowo┼Ť─ç przetwarzania danych osobowych oraz dba o ochron─Ö praw i wolno┼Ťci osób, których dane osobowe s─ů przetwarzane przez MPK Sp. z o. o. w Gnie┼║nie. Z Inspektorem mo┼╝na skontaktowa─ç si─Ö we wszystkich sprawach zwi─ůzanych z ochron─ů Pa┼ästwa danych osobowych (w zakresie w jakim dane te s─ů przetwarzane przez Administratora): • elektronicznie na adres: iod@mpk.gniezno.pl

 • pisemnie na adres: Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o., ul. Weso┼éa 7,
  62 – 200 Gniezno – Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Je┼╝eli maj─ů Pa┼ästwo pytania lub w─ůtpliwo┼Ťci w zakresie ochrony Pa┼ästwa danych osobowych, równie┼╝ prosimy o kontakt poprzez wskazany adres. Z przyjemno┼Ťci─ů udzielimy szczegó┼éowych informacji.

Autor : 
Zredagowa┼é(a) : Alicja ┼üyskawa
Data wprowadzenia : 2018-09-04 14:01:11
Data ostatniej modyfikacji : 2018-09-04 14:01:11
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 773

Redaktor  Data modyfikacji 
Alicja ┼üyskawa  05.09.2018 13:08poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  31.07.2019 08:54poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  31.07.2019 08:59poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  27.09.2019 09:07poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 469350