logo
logo
Informacje og├│lne » Ochrona danych osobowych
Obowi─ůzek informacyjnyOchrona danych osobowych w Miejskim Przedsi─Öbiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Gnie┼║nie


Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Gnie┼║nie w pe┼éni respektuje i szanuje prawo do ochrony danych klientów publicznego transportu zbiorowego, pracowników i kontrahentów. W zwi─ůzku z tym przedstawiamy Pa┼ästwu najwa┼╝niejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonuj─ůce w MPK Sp. z o. o. w Gnie┼║nie.


 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, i┼╝:


  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o., ul. Weso┼éa 7, 62-200 Gniezno.

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – kontakt elektroniczny iod@mpk.gniezno.pl lub kieruj─ůc korespondencj─Ö na adres: ul. Weso┼éa 7, 62-200 Gniezno z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s─ů w celu/celach: 1. wype┼éniania obowi─ůzków prawnych ci─ů┼╝─ůcych na Miejskim Przedsi─Öbiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Gnie┼║nie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Miejskiego Przedsi─Öbiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Gnie┼║nie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 4. w pozosta┼éych przypadkach Pani/Pana dane b─Öd─ů przetwarzane na podstawie wcze┼Ťniej udzielonej zgody w zakresie i celu okre┼Ťlonym w tre┼Ťci zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); • Pani/Pana dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez okres niezb─Ödny do realizacji celów okre┼Ťlonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.

 • W zwi─ůzku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog─ů by─ç: 1. organy w┼éadzy publicznej oraz podmioty wykonuj─ůce zadania publiczne lub dzia┼éaj─ůce na zlecenie organów w┼éadzy publicznej w zakresie i celach, które wynikaj─ů z przepisów powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa;

 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Przedsi─Öbiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Gnie┼║nie przetwarzaj─ů dane osobowe, dla których Administratorem jest MPK Sp. z o. o. w Gnie┼║nie. • Pani/ Pana dane osobowe nie b─Öd─ů przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 • Przys┼éuguje Pani/Panu prawo dost─Öpu do swoich danych oraz prawo ┼╝─ůdania ich sprostowania, usuni─Öcia, b─ůd┼║ ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a tak┼╝e wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj─ůcego si─Ö ochron─ů danych osobowych.

 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si─Ö na podstawie zgody osoby, której dane dotycz─ů, podanie przez Pani─ů/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 • Podanie przez Pani─ů/Pana danych osobowych jest obowi─ůzkowe, w sytuacji gdy przes┼éank─Ö przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi─Ödzy stronami umowa.


 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych


W Miejskim Przedsi─Öbiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Gnie┼║nie powo┼éano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który weryfikuje prawid┼éowo┼Ť─ç przetwarzania danych osobowych oraz dba o ochron─Ö praw i wolno┼Ťci osób, których dane osobowe s─ů przetwarzane przez MPK Sp. z o. o. w Gnie┼║nie. Z Inspektorem mo┼╝na skontaktowa─ç si─Ö we wszystkich sprawach zwi─ůzanych z ochron─ů Pa┼ästwa danych osobowych (w zakresie w jakim dane te s─ů przetwarzane przez Administratora): • elektronicznie na adres: iod@mpk.gniezno.pl

 • pisemnie na adres: Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o., ul. Weso┼éa 7, 62 – 200 Gniezno – Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Je┼╝eli maj─ů Pa┼ästwo pytania lub w─ůtpliwo┼Ťci w zakresie ochrony Pa┼ästwa danych osobowych, równie┼╝ prosimy o kontakt poprzez wskazany adres. Z przyjemno┼Ťci─ů udzielimy szczegó┼éowych informacji.

Autor : Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zredagowa┼é(a) : Alicja ┼üyskawa
Data wprowadzenia : 2018-09-04 14:01:11
Data ostatniej modyfikacji : 2019-09-27 09:07:42
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 655

Redaktor  Data modyfikacji 
Alicja ┼üyskawa  31.07.2019 08:59poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  31.07.2019 08:54poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  05.09.2018 13:08poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  04.09.2018 14:01poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 490896