logo
logo
Informacje og├│lne » Praca
Klauzula informacyjna dla os├│b kandydat├│w do pracy w MPK Sp. z o. o. w Gnie┼║nie
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y


Osoby zainteresowane prac─ů kierowcy autobusu w Miejskim Przedsi─Öbiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Gnie┼║nie zapraszamy do sk┼éadania aplikacji (CV) • drog─ů elektroniczn─ů na adres: kadry@mpk.gniezno.pl

 • poczt─ů na adres: ul. Weso┼éa 7, 62-200 Gniezno

 • osobi┼Ťcie: ul. Weso┼éa 7, 62-200 Gniezno, w godz. 7.00-15.00 pokój nr 2


 Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w MPK Sp. z o. o. w Gnie┼║nie • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o., ul. Weso┼éa 7, 62-200 Gniezno.

 • Mo┼╝e Pani/Pan w ka┼╝dej chwili skontaktowa─ç si─Ö z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o., ul. Weso┼éa 7, 62-200 Gniezno oraz e-mail: iod@mpk.gniezno.pl

 • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 b─Öd─ů przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego post─Öpowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która mo┼╝e zosta─ç odwo┼éana w dowolnym czasie.

 • Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Gnie┼║nie b─Ödzie przetwarza┼éo Pani/Pana dane osobowe, tak┼╝e w kolejnych naborach pracowników, je┼╝eli wyra┼╝─ů Pa┼ästwo na to zgod─Ö4, która mo┼╝e zosta─ç odwo┼éana w dowolnym czasie.

 • Je┼╝eli w dokumentach zawarte s─ů dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna b─Ödzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie5, która mo┼╝e zosta─ç odwo┼éana w dowolnym czasie.
 1. 1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oraz §1 Rozporz─ůdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);


  2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pó┼║n. zm.) (dalej: RODO);


  3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;


  4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;


  5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  • Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym b─Öd─ů przechowywane do zako┼äczenia procesu rekrutacji.

  • W przypadku wyra┼╝enia przez Pani─ů/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przysz┼éych rekrutacji, Pani/Pana dane b─Öd─ů wykorzystywane przez okres 1 roku.


   • Pa┼ästwa dane osobowe mog─ů by─ç przekazane wy┼é─ůcznie podmiotom, które uprawnione s─ů do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mog─ů by─ç one ujawnione podmiotom, z którymi MPK Sp. z o. o. zawar┼é umow─Ö na ┼Ťwiadczenie us┼éug serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

   • Ma Pani/Pan prawo dost─Öpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usuni─Öcia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, je┼╝eli uzna Pani/Pan, ┼╝e przetwarzanie danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych osobowych.

   • Podanie przez Pani─ů/Pana danych osobowych w zakresie wynikaj─ůcym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezb─Ödne, aby uczestniczy─ç w post─Öpowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pani─ů/Pana innych danych jest dobrowolne.

   • Wyra┼╝enie przez Pani─ů/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji jest niezb─Ödne do jej przyj─Öcia i rozpatrzenia. Wyra┼╝enie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w przysz┼éych rekrutacjach nie jest obowi─ůzkowe, je┼╝eli nie zostanie wyra┼╝ona, nie b─Ödziemy przetwarza─ç Pani/Pana danych w przysz┼éych procesach rekrutacyjnych.

   • Pani/Pana dane nie b─Öd─ů w procesie rekrutacji przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równie┼╝ w formie profilowania.


    


   Zgoda nr 1. Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji. Mo┼╝e Pani/Pan w tym zakresie skorzysta─ç z poni┼╝szej klauzuli:


   „Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o., ul. Weso┼éa 7, 62 – 200 Gniezno, w celu realizacji procesu rekrutacji. Przekazane dane mog─ů obejmowa─ç szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.”


    


   .......................................................


   Podpis kandydata do pracy


   Zgoda nr 2. Je┼╝eli chce Pani/Pan, aby┼Ťmy rozpatrywali Pani/Pana kandydatur─Ö tak┼╝e
   w przysz┼éych rekrutacjach, prosimy o wyra┼╝enie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego o┼Ťwiadczenia np. o poni┼╝szej tre┼Ťci:


   „Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o., ul. Weso┼éa 7, 62 – 200 Gniezno, w celu realizacji przysz┼éych procesów rekrutacyjnych. Przekazane dane mog─ů obejmowa─ç szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.”


    


   .......................................................


   Podpis kandydata do pracy

Autor : Alicja ┼üyskawa
Zredagowa┼é(a) : Alicja ┼üyskawa
Data wprowadzenia : 2017-10-03 10:08:20
Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-03 09:11:55
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 496

Redaktor  Data modyfikacji 
Alicja ┼üyskawa  03.03.2020 09:12poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  03.03.2020 09:38poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  03.03.2020 10:01poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  03.03.2020 10:07poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  03.03.2020 10:22poka┼╝ t─ů wersj─Ö

Redaktor  Data modyfikacji 
Alicja ┼üyskawa  27.09.2019 09:08poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  23.10.2018 10:02poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  05.09.2018 10:02poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  13.07.2018 11:46poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  13.07.2018 11:42poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  07.02.2018 11:24poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  07.02.2018 11:23poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  27.10.2017 07:14poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  03.10.2017 10:42poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Alicja ┼üyskawa  03.10.2017 10:08poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 469342