logo
logo
Organy Sp贸艂ki i ich kompetencje » Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Do kompetencji Rady Nadzorczej nale偶y:

1) sprawowanie kontroli nad dzia艂alno艣ci膮 Sp贸艂ki,
2) coroczne badanie sprawozdania Zarz膮du, bilansu oraz rachunku zysk贸w i strat,
3) rozpatrywanie i opiniowanie wniosk贸w Zarz膮du co do podzia艂u zysk贸w i pokrycia strat,
4) stawianie wniosk贸w na Zgromadzeniu Wsp贸lnik贸w o udzielenie Zarz膮dowi absolutorium,
5) wyb贸r bieg艂ego rewidenta przeprowadzaj膮cego badanie sprawozdania finansowego Sp贸艂ki,
6) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsi臋biorstwa Sp贸艂ki,
7) rozpatrywanie spor贸w pomi臋dzy wsp贸lnikami a Zarz膮dem Sp贸艂ki,
8) zatwierdzanie rocznych plan贸w dzia艂alno艣ci Sp贸艂ki, i opiniowanie zaci膮gania przez Sp贸艂k臋 kredyt贸w lub po偶yczek w kwocie przekraczaj膮cej r贸wnowarto艣膰 30.000 (trzydzie艣ci tysi臋cy) EUR.
9) powo艂ywanie i odwo艂ywanie Prezesa Zarz膮du Sp贸艂ki oraz Zast臋pcy Prezesa Zarz膮du – na wniosek Prezesa Zarz膮du


Rada Nadzorcza sk艂ada si臋 z pi臋ciu cz艂onk贸w, jej kadencja trwa trzy lata z mo偶liwo艣ci膮 ponownego wyboru. Zgromadzenie Wsp贸lnik贸w wybiera trzech spo艣r贸d pi臋ciu cz艂onk贸w Rady Nadzorczej. Pozosta艂ych dw贸ch cz艂onk贸w Rady Nadzorczej wybieraj膮 pracownicy w wyborach bezpo艣rednich, r贸wnych, w g艂osowaniu tajnym.

Obecnie Rada Nadzorcza ma nast臋puj膮cy sk艂ad:

1. Tomasz Budasz – Przewodnicz膮cy Rady Nadzorczej
2. Alicja Pa艂uczak
3. Grzegorz Kulecki
4. Romuald Gromadzi艅skiAutor : Micha艂 Bernaciak
Zredagowa艂(a) : Donata Dobrzycka-Kia艂ka
Data wprowadzenia : 2004-05-10 09:38:50
Data ostatniej modyfikacji : 2004-05-10 09:38:50
Liczba wy艣wietle艅 : 1969

Redaktor  Data modyfikacji 
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  10.05.2004 10:27poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  15.09.2004 14:11poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  15.09.2004 14:12poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  23.02.2005 09:22poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  23.02.2005 09:27poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  29.04.2005 10:23poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  06.11.2007 11:50poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  06.11.2007 12:01poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  13.05.2008 10:39poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  13.05.2008 10:42poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  29.07.2009 07:54poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  29.07.2009 07:56poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  29.07.2009 08:01poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  19.11.2009 13:06poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  16.08.2011 13:01poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  18.06.2012 12:06poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  11.09.2012 11:12poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  20.06.2014 13:25poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  03.03.2015 15:14poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  03.03.2015 15:16poka偶 t膮 wersj臋
Donata Dobrzycka-Kia艂ka  26.10.2015 13:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 469377