logo
logo
Organy Sp├│┼éki i ich kompetencje » Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y


Do kompetencji Rady Nadzorczej nale┼╝y: 1. sprawowanie kontroli nad dzia┼éalno┼Ťci─ů Spó┼éki,

 2. coroczne badanie sprawozdania Zarz─ůdu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,

 3. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarz─ůdu co do podzia┼éu zysków i pokrycia strat,

 4. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarz─ůdowi absolutorium,

 5. wybór bieg┼éego rewidenta przeprowadzaj─ůcego badanie sprawozdania finansowego Spó┼éki,

 6. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsi─Öbiorstwa Spó┼éki,

 7. rozpatrywanie sporów pomi─Ödzy wspólnikami a Zarz─ůdem Spó┼éki,

 8. zatwierdzanie rocznych planów dzia┼éalno┼Ťci Spó┼éki, i opiniowanie zaci─ůgania przez Spó┼ék─Ö kredytów lub po┼╝yczek w kwocie przekraczaj─ůcej równowarto┼Ť─ç 30.000 (trzydzie┼Ťci tysi─Öcy) EUR.

 9. powo┼éywanie i odwo┼éywanie Prezesa Zarz─ůdu Spó┼éki oraz Zast─Öpcy Prezesa Zarz─ůdu - na wniosek Prezesa Zarz─ůdu

 10. wyra┼╝anie zgody na zaci─ůganie przez Spó┼ék─Ö innych zobowi─ůza┼ä o warto┼Ťci przekraczaj─ůcej jednorazowo kwot─Ö 30.000 Euro lub, je┼Ťli ┼é─ůczna wysoko┼Ť─ç zobowi─ůza┼ä okre┼Ťlonego rodzaju w ci─ůgu trzech lat przekracza kwot─Ö 50 Euro

 11. wyra┼╝enie zgody na zbywanie maj─ůtku trwa┼éego o wartosci przekraczajacej jednorazowo 30.000 Euro lub, jesli ┼é─ůczna warto┼Ť─ç zbywanego maj─ůtku okre┼Ťlonego rodzaju w ci─ůgu roku od daty podj─Öcia uchwa┼éy przekracza kwot─Ö 50.000 Euro


Rada Nadzorcza sk┼éada si─Ö z pi─Öciu cz┼éonków, jej kadencja trwa trzy lata z mo┼╝liwo┼Ťci─ů ponownego wyboru. Zgromadzenie Wspólników wybiera trzech spo┼Ťród pi─Öciu cz┼éonków Rady Nadzorczej. Pozosta┼éych dwóch cz┼éonków Rady Nadzorczej wybieraj─ů pracownicy w wyborach bezpo┼Ťrednich, równych, w g┼éosowaniu tajnym. Obecnie Rada Nadzorcza ma nast─Öpuj─ůcy sk┼éad: 1. Grzegorz Ostach - Przewodnicz─ůcy Rady Nadzorczej

 2. Przemys┼éaw Ligarzewski - Zast─Öpca Przewodnicz─ůcego Rady Nadzorczej

 3. Mariusz M─ůdrowski

 4. Michał Bernaciak

 5. Sławomir Zimny

Autor : Donata Dobrzycka-Kia┼éka
Zredagowa┼é(a) : Alicja ┼üyskawa
Data wprowadzenia : 2004-05-10 10:27:08
Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-22 09:16:46
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 307

Redaktor  Data modyfikacji 
Alicja ┼üyskawa  22.04.2021 09:18poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  22.04.2021 09:35poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  18.10.2021 10:42poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  22.08.2023 13:30poka┼╝ t─ů wersj─Ö

Redaktor  Data modyfikacji 
Alicja ┼üyskawa  23.01.2019 11:10poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  30.08.2017 12:47poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  26.10.2015 13:49poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  26.10.2015 13:21poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  03.03.2015 15:16poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  03.03.2015 15:14poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  20.06.2014 13:25poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  11.09.2012 11:12poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  18.06.2012 12:06poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  16.08.2011 13:01poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  19.11.2009 13:06poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  29.07.2009 08:01poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  29.07.2009 07:56poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  29.07.2009 07:54poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  13.05.2008 10:42poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  13.05.2008 10:39poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  06.11.2007 12:01poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  06.11.2007 11:50poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  29.04.2005 10:23poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  23.02.2005 09:27poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Donata Dobrzycka-Kia┼éka  23.02.2005 09:22poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 469306